Wat is een pallet met rondlopend onderdek?

Een pallet met rondlopend onderdek beschikt over 5 onderplanken. Dat is vooral handig als u palletten met zakgoed of kartonnen dozen wil stapelen. Door de onderplanken worden de onderste goederen nauwelijks beschadigd of vervormd. Het gewicht van de pallet erboven wordt immers beter verdeeld.

Andere benamingen zijn “rondomloper”, “perimetrisch onderdek”, of simpelweg “pallet met 5 onderplanken”.

Wat is een INKA-pallet?

De INKA-pallet wordt gemaakt van een mengeling van geperste houtvezels, zagemeel en lijmen. Het productieproces verloopt onder hoge temperatuur en hoge druk zodat een ISPM-15 conforme hittebehandeling niet nodig is.

Wat is precies het EPAL-systeem?

EPAL is de afkorting van European Pallet Association. Die associatie heeft een systeem uitgewerkt om palletten te ruilen. Uiteraard is een ruilsysteem enkel mogelijk als de palletten aan strenge en objectieve criteria voldoen. Die worden dan ook strikt gecontroleerd en bewaakt.

Alle palletten die opgevolgd werden door EPAL, dragen een kram met het EPAL-logo op. Alle gerepareerde palletten dragen een reparatiespijker met het EPAL-logo. Voor deze palletten kan u dus zeker zijn van de prima kwaliteit.

De gebruikers spreken onderling zelf de beste methode af om te ruilen op basis van de ruilcriteria die EPAL voorschrijft: zuivere ruil, tegoedbonnen enzovoort.

Wat kan u doen met oude palletten?

U kan met de oude palletten bij ons terecht. Als ze in goede staat zijn en beantwoorden aan de standaardafmetingen 800×1200 en 1000×1200, halen wij ze bij u op. U krijgt daarvoor een vergoeding.

Ook beschadigde palletten pikken we op maar daarvoor ligt de vergoeding veel lager. In sommige gevallen kunnen we ze niet meer vergoeden.

Hoe geraken de Paletco-palletten bij u?

Paletco heeft eigen megatrailers ter beschikking. Die hebben een vrije insteekhoogte van 2950 mm en kunnen dus in één rit een groot aantal palletten tot bij u brengen.

Als u geen plaats hebt om een groot aantal palletten te stockeren, kan u bij ons de palletten in kleine aantallen zelf afhalen.
Wij kunnen die kleine aantallen palletten ook laten leveren. Daarvoor doen we dan beroep op een groupagetransporteur. Op die manier blijven de transportkosten toch beperkt.

Wat houdt de ISPM-15-normering in?

ISPM-15 staat voor International Phytosanitary Meaure 15. Het gaat dus om een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention, een organisatie van de FAO (bij de Verenigde Naties). Deze regeling beschrijft de behandeling van hout dat gebruikt wordt in het internationaal goederenverkeer, zoals het geval is bij pallets en kisten. Het doel van die behandeling is het doden van organismen en parasieten.

In feite zijn er twee toegelaten behandelingsmethodes:

  • Behandeling met warmte: hout moet minstens gedurende 30 minuten een temperatuur van 56°C ondergaan.
  • Behandeling met methylbromide (begassing): hout moet een bepaalde tijd aan het gas worden blootgesteld, de tijd hangt af van de concentratie methylbromide en de omgevingstemperatuur. Deze behandelingsmethode is inmiddels niet meer toegelaten.