Wat houdt de ISPM-15-normering in?

ISPM-15 staat voor International Phytosanitary Meaure 15. Het gaat dus om een fytosanitaire regeling opgesteld door de International Plant Protection Convention, een organisatie van de FAO (bij de Verenigde Naties). Deze regeling beschrijft de behandeling van hout dat gebruikt wordt in het internationaal goederenverkeer, zoals het geval is bij pallets en kisten. Het doel van die behandeling is het doden van organismen en parasieten.

In feite zijn er twee toegelaten behandelingsmethodes:

  • Behandeling met warmte: hout moet minstens gedurende 30 minuten een temperatuur van 56°C ondergaan.
  • Behandeling met methylbromide (begassing): hout moet een bepaalde tijd aan het gas worden blootgesteld, de tijd hangt af van de concentratie methylbromide en de omgevingstemperatuur. Deze behandelingsmethode is inmiddels niet meer toegelaten.