Wat is precies het EPAL-systeem?

EPAL is de afkorting van European Pallet Association. Die associatie heeft een systeem uitgewerkt om palletten te ruilen. Uiteraard is een ruilsysteem enkel mogelijk als de palletten aan strenge en objectieve criteria voldoen. Die worden dan ook strikt gecontroleerd en bewaakt.

Alle palletten die opgevolgd werden door EPAL, dragen een kram met het EPAL-logo op. Alle gerepareerde palletten dragen een reparatiespijker met het EPAL-logo. Voor deze palletten kan u dus zeker zijn van de prima kwaliteit.

De gebruikers spreken onderling zelf de beste methode af om te ruilen op basis van de ruilcriteria die EPAL voorschrijft: zuivere ruil, tegoedbonnen enzovoort.