Welk hout gebruikt Paletco?

Paletco koopt zowel loofhout als dennenhout aan. Het gaat om onderstaande soorten.

  • Loofhout: populier, olm, beuk en eik
  • Dennenhout: epicea, grenen, vuren, douglas